Νέα Εταιρική Ταυτότητα

Αθήνα, 13 Μαΐου 2015. Η KARABINIS MEDICAL, μία εύρωστη ελληνική εταιρεία με επιτυχημένη 48ετή πορεία στο χώρο της υγείας, με σχέσεις εμπιστοσύνης και σημαντικά επιτεύγματα στην ελληνική αγορά, με στρατηγικές ισχυρές συνεργασίες και καινοτόμες πρωτιές παγκοσμίως, αλλάζει την εταιρική της ταυτότητα έτσι ώστε να συγχρονίζεται απόλυτα με τους διευρυμένους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας και