Η υπέρταση είναι η επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης πάνω από συγκεκριμένα επίπεδα και απασχολεί περίπου το 25% του ενήλικου πληθυσμού. Η υπέρταση κατά κανόνα δεν προκαλεί συμπτώματα και η διάγνωσή της βασίζεται αποκλειστικά στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Η μέτρηση της πίεσης με τα σύγχρονα πιεσόμετρα είναι σχετικά απλή, αρκεί να προηγηθεί εκπαίδευση στον σωστό τρόπο χρήσης της συσκευής, να υπάρχει απαραίτητα η κατάλληλη διάσταση αεροθάλαμου σύμφωνα με την περίμετρο του βραχίονα και να γίνεται σχολαστική καταγραφή των αποτελεσμάτων σε «χιλιοστά στήλης υδραργύρου» π.χ. 135/85 mmHg.

Τα επίπεδα τιμών της πίεσης μεταβάλλονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας γι’ αυτό, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο της πίεσης, χρειάζονται πολλές μετρήσεις σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας (πρωί & απόγευμα) σε συνθήκες ηρεμίας. Οι μετρήσεις υπό ακατάλληλες συνθήκες π.χ. εκνευρισμού, πόνου, πανικού κ.ά. μπορεί να είναι πολύ παραπλανητικές και συνήθως δεν αντιπροσωπεύουν την «πραγματική» πίεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται να επαναλάβουμε τη μέτρηση λίγο αργότερα, διατηρώντας τις συνθήκες ηρεμίας. Εάν όμως η υψηλή πίεση συνοδεύεται και από κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα, τότε χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.