Περιγραφή

Αποστειρωμένες βελόνες σκαρφισμού μιας χρήσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
• 30G – 0,29mm
•Οι βελόνες παραμένουν αποστειρωμένες μόνο όταν καλύπτονται από προστατευτικό κάλυμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: BIO-GL-550