Περιγραφή

Alfa Intellect Σύστημα Μέτρησης Γλυκόζης του Αίματος

  • Υψηλή Τεχνολογία Αναρρόφησης
  • Πρωτοποριακή Ακρίβεια
  • Γρήγορο αποτέλεσμα σε 7 δευτερόλεπτα
  • Ελάχιστη ποσότητα αίματος 7μL

 

Χαρακτηριστικά:

  • Απόρριψη ταινίας για την αποφυγή μολύνσεων
  • 4 ρυθμίσεις ειδοποίησης
  • Προγευματικές και μεταγευματικές καταγραφές
  • 450 μνήμες μετρήσεων με ημερομηνία και ώρα
  • Μέσος όρος 7/14/21/28/60/90 ημερών
  • Σύνδεση υπολογιστή για διαχείριση δεδομένων