ΝΤΑΣΙΚΟΣ1

Χρυσόστομος Ντάσικος

Εμπορικός Διευθυντής

O κ. Χρυσόστομος Ντάσικος εντάχθηκε στο στελεχικό δυναμικό της εταιρίας τον Απρίλιο του 2004 ως Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής & Φαρμακείου. Τον Μάιο του 2011 ανέλαβε επιπλέον καθήκοντα διευρύνοντας τις αρμοδιότητές του στο Τμήμα Φαρμακείου έχοντας την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης των Συμπληρωμάτων Διατροφής στην ελληνική αγορά. Τον Δεκέμβριο 2015 ο κ.Ντάσικος ανέλαβε την ανάπτυξη του Τμήματος Χονδρικής. Είναι κάτοχος πτυχίου Marketing από το Atlanta Metropolitan College.

Ο κ.Ντάσικος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.