Κατσικαβέλης Κωνσταντίνος

 Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας

Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσικαβέλης ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας από το Φεβρουάριο του 2018, είναι αρμόδιος για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και την παρακολούθηση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής και τοπικής νομοθεσίας για οτιδήποτε αφορά τους τομείς εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας. Ο κ.Κατσικαβέλης είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακό τίτλου “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics” από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο κ.Κατσικαβέλης γεννήθηκε το 1989 στο Βόλο.