ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ1

Γιώργος Σταματίου

Διευθυντής Ανάπτυξης

Ο κ. Γιώργος Σταματίου ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο του 2014 και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εναρμονίζονται με τη στρατηγική και το όραμα της εταιρείας, καθώς και την εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κ. Σταματίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA από το Kingston University και πιστοποιημένος Project Manager – PMP από το Project Management Institute.

Ο κ. Σταματίου γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα.