ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ1

Γιώργος Μανθόπουλος

Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο κ. Γιώργος Μανθόπουλος εντάχθηκε στο στελεχικό δυναμικό της KARABINIS MEDICAL τον Οκτώβριο του 2002 ως στέλεχος στο Τμήμα Πωλήσεων και τον Μάιο του 2013 προήχθη στη θέση του Εμπορικού Διευθυντή Τομέα Χονδρεμπορίου, Φαρμακείου & Εξαγωγών. Διανύοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στην εταιρεία με σημαντικά επιτεύγματα, τον Μάρτιο του 2015 ανέλαβε το σύνολο της Εμπορικής Διεύθυνσης της εταιρείας έχοντας πλέον υπό την ευθύνη του την στρατηγική ανάπτυξη του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας στον τομέα φαρμακείου, χονδρεμπορίου, νοσοκομείου, καθώς και των εξαγωγών.

Ο κ. Μανθόπουλος γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων .