Αναστάσιος Κλώπας

Home/Προφίλ Eταιρείας/Διοίκηση/Αναστάσιος Κλώπας

ΚΛΩΠΑΣ1

Αναστάσιος Κλώπας

Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας

Ο κ. Αναστάσιος Κλώπας ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας από το 1995, είναι Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας και κατά συνέπεια αρμόδιος για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και την παρακολούθηση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής και τοπικής νομοθεσίας για οτιδήποτε αφορά τους τομείς εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας. Ο κ. Κλώπας είναι πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Φαρμακευτική Ανάλυση (MPh – Πανεπιστήμιο Αθηνών), στα Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (MSc – Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Είναι επίσης υποψήφιος Διδάκτορας Φαρμακευτικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον έχει εκπαιδευτεί σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων διασφάλισης ποιότητος και ποιοτικού ελέγχου.

Ο κ.Κλώπας γεννήθηκε το 1968 στην Κόρινθο.