Απόστολος Καραμπίνης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γιώργος Μανθόπουλος

Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Παναγιώτης Μαγουλάς

Οικονομικός Διευθυντής

Χρυσόστομος Ντάσικος

Εμπορικός Διευθυντής

Γιώργος Σταματίου

Διευθυντής Ανάπτυξης

Σοφία Πετροπούλου

Διευθύντρια Logistics

Καλουμένου Αντωνία

Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας

Γιώργος Χατζηιωάννου

Διευθυντής Πωλήσεων Τμήματος Φαρμακείου

Ιωάννης Σκαφίδας

Area Manager Τμήματος Πωλήσεων Τομέα Φαρμακείου