Απόστολος Καραμπίνης

Ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Magoulas

Παναγιώτης Μαγουλάς

Οικονομικός Διευθυντής

Στέφανος Τσιτσιμπής

Οικονομικός Σύμβουλος

Γιώργος Μανθόπουλος

Εμπορικός Διευθυντής

Χρυσόστομος Ντάσικος

Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής

Κωνσταντίνος Κατσικαβέλης

Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας

Ιωάννης Σκαφίδας

Area Manager Τμήματος Πωλήσεων Τομέα Φαρμακείου

Γιώργος Σταματίου

Διευθυντής Ανάπτυξης

Σοφία Πετροπούλου

Διευθύντρια Logistics