Διαχείριση Θερμοκρασίας

Home/Διαγνωστικές Συσκευές/Διαχείριση Θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία του σώματος μας έχει μεγάλη σημασία για την υγεία μας. Η υψηλή θερμοκρασία του σώματος είναι μία αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένα ερεθίσματα που συνοδεύουν μια ασθένεια. Το σώμα ανταποκρίνεται σε αυτά τα ερεθίσματα με μια αύξηση της θερμοκρασίας, για να ενισχύσει τον μηχανισμό άμυνάς του ενάντια στην ασθένεια. Διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του σώματος μπορούν ωστόσο να προκληθούν και από άλλα αίτια εκτός αυτών που σχετίζονται με ασθένειες.

Η ακριβής θερμομέτρηση έχει εξαιρετικά μεγάλη ιατρική σημασία. Επιτρέπει τη διάγνωση ασθενειών σε πρώιμο στάδιο αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους και της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής.

  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details