Για να εξασφαλίζεται η ακριβής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, η περιχειρίδα πρέπει να έχει κατάλληλο μέγεθος και σχήμα. Η Microlife έχει αναπτύξει μια νέα γενιά από περιχειρίδες που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ασθενών. Όλα τα νέα πιεσόμετρα της Microlife είναι εφοδιασμένα με έναν οδηγό για τον έλεγχο της περιφέρειας του βραχίονα, ο οποίος βοηθά στην επιλογή της σωστής περιχειρίδας.