Διαχείριση Άσθματος

Home/Διαγνωστικές Συσκευές/Διαχείριση Άσθματος
Αναπνεύστε εύκολα και αποτελεσματικά!
Οι αναπνευστικές ασθένειες μπορούν να ρυθμιστούν επιτυχώς με τη θεραπεία εισπνοών που διανέμει το φάρμακο στα βρογχιόλια των πνευμόνων. Σε σύγκριση με τους δοσομετρικούς εισπνευστήρες και τους εισπνευστήρες ξηράς σκόνης, οι νεφελοποιητές επιτρέπουν πιο αποτελεσματική διανομή του φαρμάκου με λιγότερα προβλήματα συντονισμού. Συνεπώς, το φάρμακο διανέμεται ομοιόμορφα μέσα στην ανώτερη και κατώτερη αναπνευστική οδό, όπου αναπτύσσει και τη μέγιστη δράση.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.