Για την εγγραφή και συμμετοχή σας στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE BP B2 BASIC» μέσω των κοινωνικών δικτύων
Instagram: https://www.instagram.com/my_microlife/   και

Facebook: https://www.facebook.com/MyMicrolife/

θα σας ζητηθεί να παρέχετε μέσω της φόρμας εγγραφής τα κάτωθι προσωπικά σας στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Ο σκοπός της παραπάνω συλλογής θα είναι η επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την αποστολή των δώρων που τυχόν θα κερδίσετε, τυχόν ενημέρωση ή συνεννόηση για τον τρόπο αποστολής και εν γένει επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη συμμετοχή σας στο  διαγωνισμό. Επίσης σκοπός της επεξεργασίας  είναι η   προώθηση και εμπορική  επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της αποστολής ενημερωτικών επιστολών (newsletters)  ή ερευνών αγοράς   μέσω τηλεφώνου. Μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε από την αποστολή newsletters επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφής που υπάρχει σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση μη χορήγησης της σχετικής συγκατάθεσης σας, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.
Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν στο αρχείο μας  με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας,  για χρονικό διάστημα  12 μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης   του διαγωνισμού και εν συνεχεία  θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους πλην των αρμοδίων υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του σκοπού επεξεργασίας.  Επίσης τα δεδομένα σας  δεν διαβιβάζονται  σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό.

Νομική βάση για τη νομιμότητα του προαναφερόμενου  σκοπού επεξεργασίας (συμμετοχή στον διαγωνισμό) είναι αποκλειστικά η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 679/2016 ) την οποία μας παρέχετε μέσω της παρούσης δήλωσης επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί  «Έχω  ενημερωθεί και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων»    που υπάρχει  στην φόρμα  συμμετοχής της ιστοσελίδας www.karabinismedical.gr.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 679/2016), όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού και φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση που μας δίνετε με την παρούσα δήλωση, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο τηλέφωνο 210-6645751 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@karabinismedical.gr. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι δικαιούστε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν θεωρείτε ότι θίγεται κάποιο από τα δικαιώματά σας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: εταιρεία  ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL AE , Λεωφόρος Λαυρίου 151, 19002 Παιανία Αττικής, τηλ. 210-6645751

Συγκατατίθεμαι στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για την συμμετοχή μου στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE BP B2 BASIC»  διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας www.karabinismedical.gr, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.