Τεχνολογία Gentle+

Η Τεχνολογία Gentle+ εξασφαλίζει άνετες μετρήσεις

2090-Gentle+jpg

Η τεχνολογία Gentle+ βελτιώνει τον ρυθμό φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας κατά τη διάρκεια των μετρήσεων της πίεσης του αίματος. Πρόκειται για μια προσαρμοστική τεχνολογία ελέγχου πίεσης, η οποία επιτρέπει τον βέλτιστο έλεγχο ταχύτητας και πίεσης, εξασφαλίζοντας έτσι μια άνετη μέτρηση.

Η τεχνολογία Gentle+ αναλύει τα σήματα πίεσης αίματος κατά τη διάρκεια του φουσκώματος της περιχειρίδας και με αυτόν τον τρόπο υπολογίζει το απαιτούμενο επίπεδο πίεσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη πίεση στο χέρι, η οποία μπορεί να είναι ενοχλητική για τον ασθενή και να αυξήσει την τιμή της αρτηριακής πίεσης.

Πλεονεκτήματα της Τεχνολογίας IMT

  • Άνετες μετρήσεις
  • Λιγότερη πίεση