Τεχνολογίες Microlife

Τεχνολογία AFIB

Τεχνολογία AFIB

H Microlife ανέπτυξε πιεσόμετρα με ενσωματωμένο ανιχνευτή κολπικής μαρμαρυγής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δίδεται η ένδειξη της κολπικής μαρμαρυγής κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, χωρίς να απαιτείται καμία επιπρόσθετη ενέργεια.

Η πατενταρισμένη τεχνολογία Microlife AFIB δεν κάνει διάγνωση αλλά παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να σας παραπέμψει για ηλεκτροκαρδιογράφημα ώστε να επιβεβαιώσει την παρουσία κολπικής μαρμαρυγής και να σας συστήσει την κατάλληλη θεραπεία.

pad_technology

Τεχνολογία PAD

Η Τεχνολογία PAD (Pulse Arrhythmia Detection/Ανίχνευσης Καρδιακής Αρρυθμίας) αναλύει τη συχνότητα παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστους καρδιακούς ρυθμούς κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Εάν παρουσιαστεί ακανόνιστος καρδιακός παλμός εμφανίζεται το σύμβολο PAD στην οθόνη. Η Τεχνολογία PAD δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση, αλλά χρησιμεύει για την ανίχνευση αρρυθμίας σε πρώιμο στάδιο.

mam_technology

Τεχνολογία MAM

Οι ιατροί και οι εταιρείες υπέρτασης συνιστούν να λαμβάνονται τουλάχιστον δύο μετρήσεις κάθε φορά και να υπολογίζεται κατά μέσο όρο η τιμή μέτρησης επειδή η πίεση του αίματος κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πατενταρισμένη Τεχνολογία MAM της Microlife εκτελεί τρεις διαδοχικές μετρήσεις σε κάθε μέτρηση. Οι αναγνώσεις αναλύονται και σταθμίζονται για ακριβέστερο αποτέλεσμα και παρέχεται η μέση τιμή πίεσης του αίματος.

imt_technology

Τεχνολογία IMT

Με την τεχνολογία IMT η περιχειρίδα προσφέρει περισσότερη άνεση και δεν ασκεί πίεση στο χέρι του ασθενή κατά τη διάρκεια μέτρησης της αρτηριακής πίεσης παρέχοντας αξιόπιστη και ακριβή μέτρηση.

2136-icon_gentle+_full

Τεχνολογία Gentle+

Η τεχνολογία Gentle+ βελτιώνει τον ρυθμό φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας κατά τη διάρκεια των μετρήσεων της πίεσης του αίματος. Πρόκειται για μια προσαρμοστική τεχνολογία ελέγχου πίεσης, η οποία επιτρέπει τον βέλτιστο έλεγχο ταχύτητας και πίεσης, εξασφαλίζοντας έτσι μια άνετη μέτρηση.

fever_auto_measurement

Τεχνολογία Ανίχνευσης Σωστής Απόστασης

Πραγματοποίηση αυτόματης μέτρησης όταν ανιχνεύει σωστή απόσταση 5εκ.
Σύστημα καθοδήγησης με φωτεινή ένδειξη όταν ο ασθενής βρίσκεται στη σωστή απόσταση.

technology_silent_glow

Silent Glow™ Technology – Ειδοποίηση Πυρετού

Πραγματοποίηση αυτόματης μέτρησης όταν ανιχνεύει σωστή απόσταση 5εκ.
Σύστημα καθοδήγησης με φωτεινή ένδειξη όταν ο ασθενής βρίσκεται στη σωστή απόσταση.

fever-technology_1sec

Τεχνολογία 1 Δευτερολέπτου

Η Microlife ανέπτυξε ένα υπέρυθρο θερμόμετρο αφτιού 1 δευτερολέπτου που χρησιμοποιεί τεχνολογία «πραγματικού χρόνου». Η νέα κατοχυρωμένη τεχνολογία εξασφαλίζει άριστη ακρίβεια.

Ο αισθητήρας θερμότητας βρίσκεται στην άκρη του ρύγχους μέτρησης και επομένως βρίσκεται πιο κοντά στην πηγή θερμότητας, δηλαδή το σώμα σας.

2072-fever-technology_3sec

Τεχνολογία 3 Δευτερολέπτων

Η Microlife χρησιμοποιεί θερμόμετρα χωρίς επαφή (NC) των 3 δευτερολέπτων για γρήγορη, αξιόπιστη και υγιεινή θερμομέτρηση του μετώπου.

Ο χρόνος μέτρησης 3 δευτερολέπτων δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί ένα μεγάλο μέρος του μετώπου, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια.

fever-technology_10sec

Τεχνολογία 10 Δευτερολέπτων

Η τεχνολογία 10 δευτερολέπτων της Microlife εφαρμόζεται στα ψηφιακά θερμόμετρα. Οι βελτιώσεις στον σχεδιασμό και στην κατασκευή του (κατοχυρωμένου) ρύγχους μέτρησης επιτρέπουν θερμομέτρηση σε μόλις 10 δευτερόλεπτα – 4 φορές πιο γρήγορα από τα συμβατικά ψηφιακά θερμόμετρα.

stm

STM Τεχνολογία

Η KARABINIS MEDICAL δημιούργησε το πρώτο θερμόμετρο με εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού για το οποίο απέκτησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2012. Το αντιμικροβιακό θερμόμετρο αποτελεί την απόλυτη λύση για την ασφαλέστερη διαχείριση του πυρετού.

MSS technology

MSS – Πρότυπο Ασφάλειας Microlife

Οι ηλεκτρικές θερμοφόρες Microlife ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας. Η ασφάλειά τους οφείλεται στην εξαιρετική ευκαμψία του θερμαντικού καλωδίου, στην ενσωματωμένη ασφάλεια υπερθέρμανσης και στην υψηλή ποιότητα των υλικών κατασκευής.

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό τους και χάρη στην υπερσύγχρονη τεχνολογία καλωδίωσης δημιουργούν πολύ χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

VALIDATION_ICON

Πιστοποιήσεις Microlife

Υψηλή ακρίβεια και κλινική πιστοποίηση.

Κλινική πιστοποίηση πιεσόμετρων: Τι πρέπει να γνωρίζετε.