Πιστοποιήσεις Microlife

Πιστοποιήσεις Microlife

Υψηλή ακρίβεια και κλινική πιστοποίηση

Κλινική πιστοποίηση πιεσόμετρων: Τι πρέπει να γνωρίζετε.

Πιεσόμετρα Microlife: Μετρήσεις υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα.

Κλινική πιστοποίηση – τι σημαίνει;

Όλα τα πιεσόμετρα, προτού διανεμηθούν στην αγορά, πρέπει να υποβληθούν σε κλινική πιστοποίηση.

Στο πλαίσιο της κλινικής πιστοποίησης εξακριβώνεται η ακρίβεια των μετρήσεων του πιεσόμετρου και διενεργούνται δοκιμές σε επιλεγμένα άτομα τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια (κατηγορία αρτηριακής πίεσης, ηλικία, φύλο, προϋπάρχουσες νόσοι κ.λπ.).

Υπάρχουν ποιοτικές αλλά και ποσοτικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους πιστοποίησης που εφαρμόζονται. Γι’ αυτό, πριν επιλέξετε ένα πιεσόμετρο, πρέπει πάντα να ρωτάτε σε ποιο βαθμό είναι «κλινικά πιστοποιημένο».
Η πιστοποίηση είναι μια βασική προϋπόθεση για όλα τα πιεσόμετρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο βαθμός κατά τον οποίο η συσκευή είναι πιστοποιημένη.

Βασικές πιστοποιήσεις microlife

* Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα πρωτόκολλα δοκιμής των διαφόρων οργανισμών, όπως π.χ. σε σχέση με το μέγεθος της ομάδας.

 

Βασικές πιστοποιήσεις

Η βασική πιστοποίηση πραγματοποιείται σε μια ομάδα ανθρώπων που αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός «μέσου πληθυσμού χωρίς διαγνωσμένες προϋπάρχουσες παθήσεις». Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των ατόμων, τόσο αυξάνεται η στατιστική σημασία και, συνεπώς, η αξιοπιστία της δοκιμής πιστοποίησης. Για παράδειγμα, οι βασικές πιστοποιήσεις μπορεί να βασίζονται στο πρωτόκολλο δοκιμών των ακόλουθων οργανισμών:

Μια άλλη διαφορά είναι το εξεταζόμενο εύρος της αρτηριακής πίεσης: Το εύρος της αρτηριακής πίεσης εντός του οποίου πραγματοποιείται ο έλεγχος της ακρίβειας των πιεσόμετρων διαφέρει ανάλογα με το πρωτόκολλο (βλέπε γράφημα). Όσο μεγαλύτερο το εύρος, τόσο καλύτερος είναι ο έλεγχοςτης αξιοπιστίας των συσκευών στη μέτρηση εξαιρετικά υψηλής ή χαμηλής αρτηριακής πίεσης.

Πιστοποιήσεις για ειδικές κατηγορίες ασθενών

Τα αυτόματα ταλαντωσιμετρικά πιεσόμετρα, λόγω της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, μπορεί να παρουσιάζουν ανακρίβειες όταν χρησιμοποιούνται στις λεγόμενες «ειδικές» ομάδες ασθενών. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια, ένα πιεσόμετρο που έχει πιστοποιηθεί για «κανονικά άτομα», να μη δίνει ακριβείς ενδείξεις όταν π.χ. χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή σε παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας ή διαβητικούς. Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές κλινικές συνέπειες. Για αυτό τον λόγο, οι αρχές που εκδίδουν τα ιατρικά πρότυπα ορίζουν ότι ένα πιεσόμετρο επιτρέπεται να συνιστάται για τέτοια ειδική ομάδα ασθενών μόνο εφόσον έχει πιστοποιηθεί για τη συγκεκριμένη ομάδα. Τα πιεσόμετρα της Microlife έχουν περάσει με επιτυχία όλες αυτές τις απαιτητικές πιστοποιήσεις, και επομένως μπορούν να συνιστώνται για όλες τις παρακάτω ειδικές ομάδες ασθενών.

Σύγκριση φυσιολογικής καμπύλης πίεσης με καμπύλη πίεσης σε άτομα με αλλοιωμένα αγγεία

 

Σύγκριση φυσιολογικής καμπύλης πίεσης (γκρι) με καμπύλη πίεσης σε άτομα με αλλοιωμένα αγγεία (κόκκινη)
Ο υπολογισμός με τον συνηθισμένο αλγόριθμο (μαύρη γραμμή) παύει να ισχύει.

 

Τα πιεσόμετρα άνω βραχίονα της Microlife αποτελούν πάντα μια καλή επιλογή.

Οι συσκευές μας έχουν πιστοποιηθεί ειδικά για τις εξής κατηγορίες:

Διαβήτης

Διαβήτης

Στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2, οι αρτηρίες μπορεί να είναι αρκετά σκληρές. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Μια πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και 2 έδειξε ότι τα πιεσόμετρα Microlife δίνουν ακριβή αποτελέσματα σ’ αυτή την ομάδα ασθενών.

Εγκυμοσύνη

Εγκυμοσύνη και Προεκλαμψία

Τα περισσότερα ταλαντωσιμετρικά πιεσόμετρα υποτιμούν την αρτηριακή πίεση σε περίπτωση προεκλαμψίας. Για τον λόγο αυτό, τα ταλαντωσιμετρικά πιεσόμετρα συνιστώνται για χρήση κατά την εγκυμοσύνη μόνο εφόσον έχουν δοκιμαστεί ειδικά σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Η Microlife επιτρέπει στις έγκυες γυναίκες να μετρούν την αρτηριακή τους πίεση στο σπίτι, γεγονός το οποίο μπορεί να μειώσει τις επισκέψεις στο νοσοκομείο, καθιστώντας τη μητρότητα ασφαλέστερη.

Νεφρική Ανεπάρκεια

Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Μεγάλο ποσοστό ασθενών που πάσχουν από μέτρια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια παρουσιάζουν υπέρταση σε συνδυασμό με σκληρές (ασβεστωμένες) αρτηρίες. Καθώς οι αυτόματες μετρήσεις μπορεί να επηρεάζονται από τις σκληρές αρτηρίες, απαιτείται ειδική πιστοποίηση προκειμένου ένα πιεσόμετρο να συνιστάται για χρήση από ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Παιδιά (12 ετών και άνω, 3 ετών και άνω)

Δεδομένου ότι τα παιδιά έχουν υψηλό ρυθμό αναπνοής και δύσκολα κάθονται ήσυχα, χρειάζεται ένα πιεσόμετρο με αλγόριθμο υψηλής ποιότητας που μπορεί να εξαλείψει τα σφάλματα που μπορεί να προκληθούν από αυτούς τους παράγοντες. Επιπλέον, απαιτείται ένα ευρύ φάσμα περιχειρίδων για βραχίονες μικρής έως μεγάλης περιμέτρου. Τα πιεσόμετρα της Microlife αποδεδειγμένα ανταποκρίνονται σε όλες τις παραπάνω απαιτήσεις και επομένως συνιστώνται για παιδιά και εφήβους από 3 έως 18 ετών (Microlife WatchBP Office και O3 Ambulatory) και από 12 έως 18 ετών (όλα τα αυτόματα πιεσόμετρα άνω βραχίονα Microlife και WatchBP Home).

Ωστόσο, και άλλοι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τα ειδικά πιστοποιημένα πιεσόμετρα, καθώς μπορούν να παρουσιαστούν αλλαγές στις αρτηρίες. Αυτό ισχύει ειδικότερα για ασθενείς με τους εξής παράγοντες κινδύνου:

  • Διαγνωσμένη υπέρταση
  • Τρίτη ηλικία
  • Καρδιακές παθήσεις
  • Παχυσαρκία
  • Κάπνισμα
  • Άγχος
  • Αλκοόλ

Όλες οι πιστοποιήσεις της Microlife για ειδικές ομάδες ασθενών με μια ματιά:

πιστοποιήσεις Microlife για ειδικές οµάδες ασθενών

 

Πιστοποιήσεις περιχειρίδων

Οι πιστοποιήσεις συνήθως γίνονται με την περιχειρίδα κλασικού μεγέθους που συνοδεύει το μοντέλο της αντίστοιχης συσκευής. Όμως, η Microlife έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή ώστε η πιστοποίηση να γίνεται με περιχειρίδες κάθε μεγέθους και τύπου (μαλακές, σκληρές, μεγάλου εύρους, κ.λπ.). Λόγω της αύξησης του ποσοστού των υπέρβαρων ανθρώπων, η πιστοποίηση περιχειρίδων XL αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Για να λαμβάνονται οι σωστές τιμές αρτηριακής πίεσης σε αυτούς τους ασθενείς, η Microlife έχει αναπτύξει μια περιχειρίδα XL που έχει πιστοποιηθεί για ακριβείς μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με βραχίονες μεγάλης περιμέτρου. Η Microlife είναι ο μοναδικός πάροχος συσκευών για κατ’ οίκον μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με ρητή πιστοποίηση για περιχειρίδες XL και συνιστάται ανεπιφύλακτα για υπέρβαρους ασθενείς.

Πιστοποιήσεις περιχειρίδων