Η KARABINIS MEDICAL αποδέχτηκε την πρόσκληση του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Φαρμακευτικών Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας να παραβρεθεί στο ΚΖ’ Τακτικό Συνέδριο του ΟΣΦΕ,  που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καστοριάς, 7-8 Ιουνίου 2014. Το Συνέδριο είχε μεγάλη απήχηση και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των φαρμακοποιών της Βορείου Ελλάδας.