Υπέρταση ή «υψηλή πίεση» σημαίνει ότι η πίεση που το αίμα ασκεί στα τοιχώματα των αρτηριών καθώς μεταφέρεται μέσα από το σύστημα αρτηριών είναι υψηλότερη από τη φυσιολογική. Ορισμένες από τις αιτίες που ενδεχομένως να προκαλούν υπέρταση είναι: το κάπνισμα, η διατροφή, η παχυσαρκία και το άγχος. Επίσης το γενετικό ιστορικό (υπέρταση στους γονείς) δημιουργεί προδιάθεση για την εξέλιξή της.

Η υπέρταση κατά κανόνα δεν προκαλεί συμπτώματα και η διάγνωσή της βασίζεται αποκλειστικά στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Επομένως εάν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι ή εάν ένα άτομο θέλει να παρακολουθεί την πίεσή του επιβάλλεται η καθημερινή μέτρηση των τιμών της αρτηριακής πίεσης με αξιόπιστα πιεσόμετρα όπως είναι τα πιεσόμετρα της Microlife και τα Alfacheck της KARABINIS MEDICAL.

Η υπέρταση αποτελεί ένα πολύ κοινό πρόβλημα που απασχολεί μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων παγκοσμίως και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων όπως είναι το έμφραγμα και η καρδιακή προσβολή. Επομένως επιβάλλεται η καθημερινή μέτρηση των τιμών της αρτηριακής πίεσης με αξιόπιστα πιεσόμετρα όπως είναι τα πιεσόμετρα της Microlife και της σειράς Alfacheck της Karabinis Medical.

Δεν είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος πως έχει υπέρταση επειδή συνήθως η υπέρταση δεν προκαλεί συμπτώματα. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ιατρικοί λόγοι ή όταν το άτομο θέλει προληπτικά να ελέγχει την πίεση του, ο μόνος τρόπος διάγνωσης υψηλής πίεσης και ενδεχομένως υπέρτασης είναι η καθημερινή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με αξιόπιστα πιεσόμετρα. Τα επίπεδα τιμών της πίεσης μεταβάλλονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας γι’ αυτό, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο της πίεσης, χρειάζονται πολλές μετρήσεις σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας (πρωί & απόγευμα) σε συνθήκες ηρεμίας. Οι μετρήσεις υπό ακατάλληλες συνθήκες π.χ. εκνευρισμού, πόνου, πανικού κ.ά. μπορεί να είναι πολύ παραπλανητικές και συνήθως δεν αντιπροσωπεύουν την «πραγματική» πίεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται να επαναλάβουμε τη μέτρηση λίγο αργότερα, διατηρώντας τις συνθήκες ηρεμίας. Εάν όμως η υψηλή πίεση συνοδεύεται και από κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα, τότε χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση και παρακολούθηση από γιατρό. Μόνο εάν κάποιος ελέγχει τακτικά την πίεση του μπορεί να διαπιστώσει ότι είναι υπερτασικός.

Κάθε φορά που η καρδιά συστέλλεται, το αίμα που έχει συσσωρευθεί μέσα της εξωθείται στις μεγάλες αρτηρίες. Η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών κατά την φάση αυτή, ονομάζεται συστολική. Ανάμεσα στις συστολές της καρδιάς, τα τοιχώματά της χαλαρώνουν για να υποδεχθούν νέο αίμα. Η πίεση που ασκείται τότε στα τοιχώματα των αρτηριών, ονομάζεται διαστολική.

Η επιλογή του πιεσόμετρου θα πρέπει να γίνει με τα κριτήρια της αξιοπιστίας και της τεχνολογίας του. Τα πιεσόμετρα της Microlife και τα πιεσόμετρα Alfacheck της KARABINIS MEDICAL αναπτύσσονται σε συνεργασία με κορυφαίους γιατρούς στον τομέα της υπέρτασης και ελέγχονται κλινικά σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις και στο σπίτι με ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα. Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης από ανθρώπους που έχουν ιατρικό ιστορικό πρέπει να συνοδεύεται και από την γνωμάτευση του γιατρού τους.

Πρέπει να προσέχετε τα εξής:

  • Τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη μέτρηση, αποφύγετε καφέ, γεύμα και κάπνισμα.
  • Πριν να μετρήσετε, παραμείνετε σε καθιστή θέση για περίπου 5 λεπτά.
  • Ακουμπήστε την πλάτη σας στη ράχη της καρέκλας με το χέρι σας χαλαρό σε σταθερή επιφάνεια (π.χ. τραπέζι). Τα πόδια σας πρέπει να ακουμπούν στο πάτωμα (όχι σταυροπόδι).
  • Εφαρμόστε καλά την περιχειρίδα απευθείας πάνω στο μπράτσο (όχι πάνω από το μανίκι), περίπου στο ύψος της καρδιάς και 2 -3 εκατοστά πάνω από τον αγκώνα.  Αν το μανίκι σας σφίγγει, πρέπει να το βγάλετε.
  • Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης του πιεσόμετρου. Αναπνέετε κανονικά αλλά μη μιλάτε και μην κινείτε το χέρι μέχρι το τέλος των μετρήσεων.

Για να εξασφαλίζεται η ακριβής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, η περιχειρίδα πρέπει να έχει κατάλληλο μέγεθος και σχήμα. Η Microlife και η σειρά Alfacheck της KARABINIS MEDICAL διαθέτει περιχειρίδες που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ασθενών.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.