Η υπέρταση είναι η επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης πάνω από συγκεκριμένα επίπεδα και απασχολεί περίπου το 25% του ενήλικου πληθυσμού. Η υπέρταση κατά κανόνα δεν προκαλεί συμπτώματα και η διάγνωσή της βασίζεται αποκλειστικά στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.
Η μέτρηση της πίεσης με τα σύγχρονα πιεσόμετρα είναι σχετικά απλή, αρκεί να προηγηθεί εκπαίδευση στον σωστό τρόπο χρήσης της συσκευής, να υπάρχει απαραίτητα η κατάλληλη διάσταση αεροθάλαμου σύμφωνα με την περίμετρο του βραχίονα και να γίνεται σχολαστική καταγραφή των αποτελεσμάτων σε «χιλιοστά στήλης υδραργύρου» π.χ. 135/85 mmHg.
Τα επίπεδα τιμών της πίεσης μεταβάλλονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας γι’ αυτό, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο της πίεσης, χρειάζονται πολλές μετρήσεις σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας (πρωί & απόγευμα) σε συνθήκες ηρεμίας. Οι μετρήσεις υπό ακατάλληλες συνθήκες π.χ. εκνευρισμού, πόνου, πανικού κ.ά. μπορεί να είναι πολύ παραπλανητικές και συνήθως δεν αντιπροσωπεύουν την «πραγματική» πίεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται να επαναλάβουμε τη μέτρηση λίγο αργότερα, διατηρώντας τις συνθήκες ηρεμίας. Εάν όμως η υψηλή πίεση συνοδεύεται και από κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα, τότε χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Η μέτρηση της πίεσης είναι σημαντική εφόσον τα αποτελέσματα είναι ακριβή. Ανακριβή αποτελέσματα προκαλούν σύγχυση και επομένως λάθος αντιμετώπιση. Πρέπει λοιπόν να δώσετε προσοχή στην ποιότητα της συσκευής όταν αγοράζετε πιεσόμετρο. Η υψηλή πίεση του αίματος είναι το αρχικό στάδιο για κάποιες από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που σήμερα με σωστή ρύθμιση, μπορούν να κρατηθούν υπό καλό έλεγχο. Μετρήστε την πίεσή σας τακτικά, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε τις σημαντικές αλλαγές. Τα πιεσόμετρα microlife είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης ESH (Ιnternational Protocol) και από το Βρετανικό Ινστιτούτο Υπέρτασης BHS (ΒΗS Protocol).

logo_afib_no_shadowΗ κολπική μαρμαρυγή (Afib) εξελίσσεται σε ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας και είναι η πιο κοινή καρδιακή αρρυθμία σε όλο τον κόσμο, προσβάλλοντας όλο και μεγαλύτερο πληθυσμό. Περίπου το 15% των εγκεφαλικών επεισοδίων συμβαίνει σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Συχνά συνοδεύεται από υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη. Για τον λόγο αυτό, η Microlife ανέπτυξε πιεσόμετρα με ενσωματωμένο ανιχνευτή
κολπικής μαρμαρυγής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δίδεται η ένδειξη της κολπικής μαρμαρυγής κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Ενσωματώνοντας τον ανιχνευτή κολπικής μαρμαρυγής, η Microlife ακολουθεί τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης
(ESH) για την οικιακή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης. Οι οδηγίες αυτές δείχνουν ότι η δυνατότητα διάγνωσης καρδιακών αρρυθμιών αποτελεί μια πολύτιμη επέκταση των συσκευών αυτομέτρησης.

pad logoΗ έγκαιρη διάγνωση της αρρυθμίας είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι βοηθά προληπτικά στις πιθανές καρδιακές παθήσεις. Η τεχνολογία PAD της Microlife προειδοποιεί εσάς και το γιατρό για τους άρρυθμους παλμούς. Δεν αντικαθιστά μια καρδιολογική εξέταση, αλλά χρησιμεύει στην ανίχνευση των άρρυθμων παλμών σε ένα αρχικό στάδιο. Η καμπύλη που παρουσιάζεται στο παλμογραφικό διάγραμμα λαμβάνεται από ένα ψηφιακό πιεσόμετρο Μicrolife τεχνολογίας PAD. Τα βέλη δείχνουν την αρρυθμία. Εάν οι άρρυθμοι παλμοί εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της μέτρησης, το σύμβολο εμφανίζεται στο τέλος της μέτρησης.

mam logoΤα πιεσόμετρα τεχνολογίας ΜΑΜ λύνουν το πρόβλημα μεταβλητότητας της πίεσης. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία ΜΑΜ λαμβάνονται αυτόματα 3 μετρήσεις της πίεσης, κατόπιν ελέγχεται αν υπάρχουν μετρήσεις που η τιμή τους ξεφεύγει από τις υπόλοιπες και προσδιορίζεται ένας ζυγισμένος μέσος όρος που είναι και η πραγματική πίεση. Τα πιεσόμετρα τεχνολογίας ΜΑΜ της Microlife είναι αξιολογημένα Α/Α από το Βρετανικό Ινστιτούτο Υπέρτασης για την υψηλή τους ακρίβεια και ευκολία στη χρήση. Η τριπλή μέτρηση της τεχνολογίας ΜΑΜ παρέχει αποτελέσματα αξιόπιστα και συστήνεται από τους ιατρούς. Τα στοιχεία που λαμβάνονται με τη μέθοδο τεχνολογίας ΜΑΜ υποδεικνύονται από το σύμβολο mam. Η τεχνολογία ΜΑΜ καθιστά δυνατό να γίνει μια ακριβή, αξιόπιστη και γρήγορη μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε λιγότερο από 2 λεπτά.