Η θερμοκρασία του σώματος μας έχει μεγάλη σημασία για την υγεία μας. Η υψηλή θερμοκρασία του σώματος είναι μία αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένα ερεθίσματα που συνοδεύουν μια ασθένεια. Το σώμα ανταποκρίνεται σε αυτά τα ερεθίσματα με μια αύξηση της θερμοκρασίας, για να ενισχύσει τον μηχανισμό άμυνάς του ενάντια στην ασθένεια. Διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του σώματος μπορούν ωστόσο να προκληθούν και από άλλα αίτια εκτός αυτών που σχετίζονται με ασθένειες. Η ακριβής θερμομέτρηση έχει εξαιρετικά μεγάλη ιατρική σημασία. Επιτρέπει τη διάγνωση ασθενειών σε πρώιμο στάδιο αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους και της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής.

Ανάλογα με τον τύπο θερμομέτρου ισχύει ο πίνακας

Το καινοτόμο αντιμικροβιακό θερμόμετρο Alfacheck Antimicrobial ΑΤ400 της Karabinis Medical, είναι το πρώτο θερμόμετρο με την εφαρμογή κράματος αντιμικροβιακού χαλκού παγκοσμίως. Λειτουργεί όπως τα υπόλοιπα ψηφιακά θερμόμετρα ως προς την θερμομέτρηση του πυρετού, αλλά έχει μια σημαντική και απόλυτα χρηστική διαφοροποίηση: έχει εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού η δράση του οποίου μειώνει τα μικρόβια και ελαχιστοποιεί τη μετάδοση ασθενειών από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τα θερμόμετρα της Microlife είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας που ενσωματώνουν την τελευταία τεχνολογία και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία της θερμομέτρησης επιτυγχάνεται με τη χρήση της τεχνολογίας μικροϋπολογιστών. Τα θερμόμετρα πραγματοποιούν έναν αυτοέλεγχο σε κάθε ενεργοποίηση, ώστε να διασφαλίζεται η προβλεπόμενη ακρίβεια των μετρήσεων.

Ο πυρετός είναι ένα σύμπτωμα άμυνας του οργανισμού μας που μας προειδοποιεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ο οργανισμός μας είναι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να μας προστατέψει. Αυτό που είναι σημαντικό και χρειάζεται να διερευνήσουμε είναι ποια είναι η αιτία του πυρετού. Ο πυρετός υποχωρεί όταν θεραπεύουμε την αιτία του, δηλαδή την αρρώστια που τον προκαλεί. Ο πυρετός μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τον οργανισμό μας όταν ξεπεράσει τους 41°C. Ανάλογα με την αιτία που προκαλεί τον πυρετό και το ιατρικό ιστορικό του ασθενή τα όρια της επικινδυνότητας μεταβάλλονται.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.