Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος, πραγματοποίησε στην Καστοριά από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου 2010, το 5ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Τομέα «Επείγουσα και εντατική φροντίδα: Πρωτοποριακές Εφαρμογές στη Σημερινή Πραγματικότητα».
Η KARABINIS MEDICAL συμμετείχε ενεργά ως χορηγός, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση μιας ακόμη επιτυχημένης διοργάνωσης για την ανάδειξη του νοσηλευτικού έργου και την προαγωγή των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας.
Τα μέλη της Επιτροπής του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής νοσηλευτικής (ΤΤΕΝ) του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την υποστήριξη της KARABINIS MEDICAL αποστέλλοντας επίσημη επιστολή προς τα στελέχη της εταιρίας.