Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019. Ολοκληρώθηκε το 4ο HD Corner βιωματικό εργαστήριο του ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης και τα φαρμακεία που συμμετείχαν έλαβαν την σχετική πιστοποίηση από την εταιρεία μας!

Ευχαριστούμε τους φαρμακοποιούς για την θετική και ενεργή συμμετοχή τους στην υπηρεσία HD Corner της εταιρείας μας.