Η KARABINIS MEDICAL ήταν χορηγός στο 3ο Επίσημο Διεθνές Δορυφορικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ESH) με τίτλο «Ενημέρωση σχετικά με την Ανθεκτική Υπέρταση & Σχετικές Συνειδητοποιήσεις, στις 16 και 17 Απριλίου 2016 στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα.