Η KARABINIS MEDICAL υποστήριξε με χορηγία το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 6-8 Απριλίου 2017.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση των γιατρών για νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της υπέρτασης και των σχετιζόμενων καταστάσεων και κυρίως η άμεση μεταφορά τους στην καθημερινή κλινική πράξη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε πάνω από 50 εκπαιδευτικές συνεδρίες στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 60 έμπειροι ειδικοί επιστήμονες, με διαλέξεις, αντιλόγους, συζήτηση σύνθετων περιπτώσεων, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις και συνεχή αλληλεπίδραση με το ακροατήριο.