Οκτώβριος 2010

Η KARABINIS MEDICAL συμβάλει ενεργά για μια ακόμα φορά ενισχύοντας το έργο του «Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης» χορηγώντας στους αθλητές του συλλόγου τις φόρμες τους.
Η εταιρεία προασπίζει σε κάθε ενέργεια της την υγεία και τον αθλητισμό. Για αυτόν τον λόγο, προσέφερε στους αθλητές – μέλη του Συλλόγου καινούργιες φόρμες για τις διάφορες εκδηλώσεις τους, όπως αγώνες δρόμου, αποστολές ορειβασίας και πεζοπορίας κ.ά. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αθλητές – μέλη του Συλλόγου με επίσημη επιστολή προς την εταιρία ευχαρίστησαν θερμά για την ευγενική χορηγία και υποστήριξη στο σημαντικό έργο του Συλλόγου.