Η KARABINIS MEDICAL υποστήριξε με χορηγία το 4ο Επίσημο Προσυνεδριακό Δορυφορικό Συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς, 31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2017.

Ο τίτλος του δορυφορικού συμποσίου ήταν “Εξελίξεις στην Ανθεκτική Υπέρταση & Συνοδές Νόσους”.