Σεπτέμβριος 2013

Η KARABINIS MEDICAL για δεύτερη χρονιά έγινε χορηγός στον αθλητικό σύλλογο του Δήμου της Τήλου προσφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στην ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου.