Νοέμβριος 2015

Η KARABINIS MEDICAL προέβη σε χορηγία του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς την ποδοσφαιρική ομάδα της Τήλου. Η εταιρεία υποστηρίζει έμπρακτα αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, ιδιαίτερα των ακριτικών νησιών της χώρας μας.