Η Karabinis Medical μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Σύμμαχος Ζωής» που έχει δημιουργήσει, προσφέρει εμπράκτως σημαντική βοήθεια σε ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματική ανάγκη. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης, προέβη σε προσφορά σημαντικού υγειονομικού υλικού προς το Κέντρο Υγείας Κορωπίου.