Καθημερινά όλοι μας γινόμαστε μάρτυρες μιας δύσκολης περιόδου για την χώρα μας τόσο σε επίπεδο οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό. Η KARABINIS MEDICAL, υποστηρίζει με συνείδηση και υπευθυνότητα ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, υπερασπίζοντας έμπρακτα τη φιλοσοφία της για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό, προσέφερε με ιδιαίτερη χαρά βασικά προϊόντα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαραθώνα, προκειμένου να ωφεληθούν άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.