Τα παιδιά είναι η κινητήριος δύναμη του κόσμου και όποτε μας έχει ζητηθεί ανταποκρινόμαστε άμεσα και με υπευθυνότητα στην όποια βοήθεια χρειάζονται. Η Διοίκηση της KARABINIS MEDICAL και το προσωπικό της εταιρείας, πιστεύουμε στην ουσία της κοινωνικής προσφοράς, πράττοντας πάντα με συνέπεια και προσφέροντας τη βοήθεια μας για την ανακούφιση και τη φροντίδα ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέραμε με ιδιαίτερη χαρά, το απαραίτητο διαγνωστικό υλικό για την ενίσχυση του φαρμακείου της «Πρότυπης στέγης ανηλίκων αρρένων», η οποία φιλοξενεί και βοηθάει ανήλικα παιδιά.