Η KARABINIS MEDICAL στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης «Σύμμαχος Ζωής», προέβη στην παροχή κατάλληλου διαγνωστικού υλικού προς το Οικοτροφείο «Το σπίτι του ήλιου», το οποίο αποτελεί εξωνοσοκομειακή κοινοτική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Νοσοκομείου «Γ.Γεννηματάς», υποστηρίζοντας άτομα που χρίζουν ιατρικής παρακολούθησης.