Η KARABINIS MEDICAL, μια εταιρεία με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, που επιδεικνύει ευαισθησία και απόλυτο σεβασμό στα προβλήματα υγείας των ανθρώπων με ιδιαίτερες ανάγκες, πραγματοποίησε δωρεά αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στον Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Γαλήνη των ΑΜΕΑ», προκειμένου να ανακουφίσει άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη.