Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί μια σύγχρονη επιχείρηση. Η KARABINIS MEDICAL δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της, έχοντας πάντα στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της τους ίδιους τους ανθρώπους της. Η εταιρεία μέσα από τα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των υπαλλήλων της παρέχει τη δυνατότητα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.

Συγκεκριμένα για το έτος 2015 η εταιρεία χορήγησε τα ακόλουθα προγράμματα εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους της:

  • Τομέας Πωλήσεων: 597 ώρες σε προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν την αγορά του φαρμακείου, τις πωλήσεις και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Τμήμα Λογιστηρίου: σεμινάριο στην Οικονομοτεχνική με θέμα «Σεμινάριο Νέων Ελληνικών Προτύπων» διάρκειας 8 ωρών
  • Προσωπικό Εταιρείας:
    • 50 ώρες εκπαίδευσης όλων των υπαλλήλων της εταιρείας σε εξειδικευμένο CRM πρόγραμμα για την καλύτερη διαχείριση πελατών, συνεργατών και όλων των εφαρμοσμένων διαδικασιών της εταιρείας με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας της σε όλα τα επίπεδα.
    • Επιστημονικό Σεμινάριο Εργονομίας διάρκειας 3 ωρών που διεξήχθη από τον καθηγητή φυσικής αγωγής και αθλητισμού, κύριο Γεώργιο Γεωργά, όπου παρουσιάστηκαν η σημασία της εργονομίας κατά τη διάρκεια της εργασίας και οι τρόποι βελτίωσης/ διόρθωσης προβληματικών σεναρίων εργονομίας.

Για το έτος 2016 η εταιρεία έχει προγραμματίσει τα ακόλουθα προγράμματα εκπαίδευσης:

  • Τομέας Πωλήσεων: 430 ώρες σε προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν την αγορά του φαρμακείου, τις πωλήσεις και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης που έχουν προγραμματιστεί για το τρέχον έτος, τα Τμήματα Πωλήσεων της εταιρείας παρακολούθησαν τον Ιανουάριο 2016, 12ωρο εξειδικευμένο σεμινάριο με εισηγητή τον καθηγητή κ.Νίκο Μπαζιώνη και θέμα «Πώληση, Διαπραγμάτευση και After Sales Service».

 Η επένδυση της εταιρείας για τα έτη 2015-2016 για προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των υπαλλήλων υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 10.000€, ενώ οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης υπολογίζονται σε περίπου 1.100.