Αθήνα 1 Απριλίου 2019. Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση της υπηρεσίας μας HD Corner και στα φαρμακεία της Pharma Plus. Ο κύριος Απόστολος Καραμπίνης, ως κεντρικός ομιλητής, επανέλαβε την αξία της συμβολής που δύναται να έχει ο Φαρμακοποιός εφαρμόζοντας την υπηρεσία HD Corner.

Η υπηρεσία HD Corner, δημιουργήθηκε από το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της KARABINIS MEDICAL ΑΕ σε συνεργασία με Key Opinion Leader καθηγητές και ιατρούς, έχει ήδη εφαρμοσθεί στα φαρμακεία της χώρας μας αποφέροντας σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη της Pharma Plus και τους συνεργάτες τους, για την φιλοξενία τους!