Στo πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υπέρτασης την 17η Μαΐου 2009, στο εμπορικό κέντρο Athens Mall, η Karabinis Medical και η φαρμακευτική εταιρεία NOVARTIS, ως χορηγοί της εκδήλωσης, πραγματοποίησαν από κοινού από 11-17 Μαΐου, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα με την υποστήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
Οι μετρήσεις έγιναν από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, υπό την συνεχή επίβλεψη ιατρών με την χρήση των αξιόπιστων ηλεκτρονικών πιεσόμετρων Microlife. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης διενεμήθησαν εκπαιδευτικά έντυπα σχετικά με τον σωστό τρόπο μέτρησης και καταγραφής της πίεσης.