Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019. Η KARABINIS MEDICAL ολοκλήρωσε το 1ο HD Corner βιωματικό εργαστήριο με τα φαρμακεία του ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης.

«Hypertension & Diabetes Corner: Μια ολοκληρωμένη καινοτόμος & βραβευμένη υπηρεσία Υγείας που έχει στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης των καρδιαγγειακών ασθενών».

Στόχος των εργαστηρίων HD Corner είναι μέσα από τη βιωματική μάθηση να καταρτιστούν πλήρως στην υποστήριξη της υπηρεσίας μέσα από το φαρμακείου τους ώστε να εκπαιδεύσουν-καθοδηγήσουν σωστά τους πελάτες τους στην ενίσχυση της συμμόρφωσης τους για την αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.