Στις 27 Απριλίου 2010, στο κτίριο της ΕΕΔΕ, διοργανώθηκε ημερίδα με τίτλο «Quality as a Competitive Business Advantage». Η διδακτέα ύλη της ημερίδας είχε ως θέμα: «Ποιότητα» του μεταπτυχιακού επιπέδου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά από πρόσκληση της διοργανώτριας εταιρίας Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος “Young Leaders”, η εταιρία Karabinis Medical εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Καραμπίνη Απόστολο, ο οποίος κατά στη διάρκεια της παρουσίασής του ανέλυσε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Karabinis Medical στο θέμα της ποιότητας σε σχέση με το προϊόν, το management, τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, το προφίλ κοινωνικής ευθύνης, κ.ά. Στην παρουσίαση υπήρξε πλήρης συμμετοχή των φοιτητών του Διεθνούς M.B.A. του Ο.Π.Α., με επικεφαλή τον καθηγητή κο Eriq Soderquist.
Η ημερίδα διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία και σε φιλικό κλίμα μεταξύ ομιλητών και παρευρισκομένων.