Η KARABINIS MEDICAL στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Σύμμαχος Ζωής», με ιδιαίτερη ευαισθησία και έντονη κοινωνική συνείδηση, συγκεντρώνει κάθε χρόνο παλαιά ρούχα με σκοπό να τα διαθέσει σε ανθρώπους, ιδρύματα ή οργανώσεις υποστήριξης μειονοτικών ομάδων. Πιστεύουμε στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο μας και μέσα από απλές καθημερινές πράξεις ενισχύουμε το κοινωνικό μας έργο, παροτρύνοντας και άλλες εταιρείες σε παρόμοιες δραστηριότητες.