Η KARABINIS MEDICAL υποστηρίζει ενεργά τα Επιστημονικά Συνέδρια και Σεμινάρια που αποσκοπούν στην εκπαίδευση τόσο των επιστημονικών φορέων όσο και του κοινού για μείζονα ζητήματα υγείας, όπως είναι η Υπέρταση. Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακή Προστασίας διοργάνωσε το Εαρινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Σύγχρονες απόψεις στην κλινική διαχείριση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου», που έλαβα χώρα στο Βόλο στις 11-13 Απριλίου, 2014. Η εταιρεία μας ήταν παρούσα υποστηρίζοντας για ακόμη μια φορά το πολύ σημαντικό έργο της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Προστασίας.