Η KARABINIS MEDICAL προέβη σε δωρεά 2.000 γαντιών μιας χρήσης προς το σωματείο Ε.Γ.Ν.Υ.Α. (Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων), ως ελάχιστη συνεισφορά στο σπουδαίο έργο που προσφέρουν.

Το σωματείο Ε.Γ.Ν.Υ.Α. που βρίσκεται στη Σαρωνίδα Αττικής και φιλοξενεί περισσότερα από 50 άτομα, ιδρύθηκε από γονείς Ατόμων με Νοητική Υστέρηση (Α.Ν.Υ.) το 1973 και αναγνωρίστηκε ως Φιλανθρωπικό Σωματείο το 1977.