Η KARABINIS MEDICAL προέβη σε δωρεά προς το ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ η οποία αφορούσε την προμήθεια  4 ομπρελών 3m & 2 ομπρελών 4m για χρήση στην παραλία Βούλας στον ιδιωτικό χώρο του ΠΙΚΠΑ.

Η εταιρεία μας μέσω του προγράμματος ΕΚΕ “Σύμμαχος Ζωής¨ υποστηρίζει  ευπαθείς  ομάδες συνανθρώπων μας συμβάλλοντας στην ανακούφιση προβλημάτων και κάλυψη αναγκών τους.