Η KARABINIS MEDICAL στο πλαίσιο ενίσχυσης κοινωνικών ομάδων και ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη, προέβη στην παροχή του απαραίτητου διαγνωστικού υλικού στο Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με αναπηρία του νομού Ηρακλείου.