Με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε άμεσα σε δωρεά αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στο Δήμο Παιανίας και στο Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας.

– – Στην KARABINIS MEDICAL υποστηρίζουμε έμπρακτα ανθρώπους και κοινωνικές ομάδας που έχουν πραγματική ανάγκη. Ενθαρρύνουμε και συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις που προάγουν τόσο την υγεία, αλλά και τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνία μας.