Η KARABINIS MEDICAL ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα ενίσχυσης των δράσεων της Διεύθυνσης Νεότητας του Ελληνικού Σταυρού με τη δωρεά ιατρικού αναλώσιμου υλικού για την κάλυψη διάφορων αναγκών.

Η Διεύθυνση Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ιδρύθηκε στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σαν αποτέλεσμα της αυθόρμητης προσφοράς των παιδιών και των νέων για την περίθαλψη και την υλική και ηθική υποστήριξη των παιδιών θυμάτων του πολέμου.