Η KARABINIS MEDICAL ανταποκρίθηκε στο αίτημα δωρεάς υψηλής τεχνολογίας Microlife πιεσόμετρων και θερμόμετρου με τεχνολογία Bluetooth προς την ερευνητική ομάδα του Δρ. Ελευθέριου Γκορτζή, Υπεύθυνου του Εργαστηρίου Τηλεϊατρικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών.

— Οι διαγνωστικές συσκευές θα χρησιμοποιηθούν σε ένα νέο πρόγραμμα τηλεϊατρικής που θα αναπτύξουν οι επιστήμονες με στόχο να διατεθεί σε Δήμους της χώρας μας για να υποστηρίξει το πρόγραμμα Κατ’οίκον Φροντίδα.