Η KARABINIS MEDICAL προέβη σε δωρεά 4 αναλογικών πιεσόμετρων Microlife BP-AG1-30,  4 ψηφιακών θερμομέτρων Microlife ΜΤ 550  και 4 αντιμικροβιακών θερμομέτρων Microlife ΜΤ 410 στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημολογίας του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η δωρεά θα υποστηρίξει το έργο «Δημιουργία δομής ελέγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (Ελονοσία) με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Πελοποννήσου».