Η KARABINIS MEDICAL στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ “Σύμμαχος Ζωής”, ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Προέδρου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κρήτης, κύριο Βιδάκη, προσφέροντας πιεσόμετρο τελευταίας τεχνολογίας Microlife για την κάλυψη των αναγκών τους.